ikon43

43
Olav Haraldsson, Norges evige konge
(Sanctus Olavus perpetuum Rex Norwegiae)
62 x 52 cm

Motivet er fra 13. rhundre.
Bildet ble brukt som antemensale.