Kort om ikoner

Ikoner er hellige bilder. De kalles på gresk agiographies og er visuelle fremstillinger av troens sannheter. De eldste ikonene finner man i romerske katakomber. Den kristne kirken var udelt helt til 1054 og det fantes bare en enhetlig kristendom. Dermed var de eldste ikonene i felles kirkelig eie. Gjennom århundrer har det blitt dannet ulike retninger og stilarter innen ikonfremstillingen.

Ikoner skal være laget i samsvar med de eldste tradisjoner:

Ikonet bør være tro mot "arketypen", dvs den personen bildet fremstiller. Malerens kunstneriske intensjoner er sekundære, det primære er å gjengi bildet mest mulig ekte og tro mot sitt opphav.

Prisene på ikonene varierer etter størrelse og motivvalg.
E. K. Røkenes tar imot bestillinger på andre typer ikoner, etter eget ønske.