Erzsébet Røkenes

Terassevein 29 A
1363 Høvik
Norge

telefon: +47 67 53 61 75
mobil: +47 95 11 82 98
e-mail: emear@online.no

Ved ønske kan Røkenes holde foredrag
om ikonenes og eggenes historie.
Ta kontakt per e-mail eller telefon.